Свободни места

Свободни места

Към 20.03.2023г. са налични следните свободни места:

II "а" - 3 места

III "а" - 6 места

IV "а" - 5 места

V "а" - 4 места

VI "а" - 6 места

VI "б" - 2 места

VII "а" - 6 места

VII "б" - 8 места

 

Към 23.11. 2022г. няма свободни места.

 

Към 15.11.2022г. са налични следните свободни места:

IV "б"- 1 място

VI"б" - 1 място

VII "б" - 2 места