ОСМА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ОСМА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ОСМА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

19.10.2023

От 16.10.2023г. до 18.10.2023г. в гр. Плевен се проведе „ОСМАТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ“.

            Конференцията бе открита от д-р Емилия Лазарова - заместник-министър на образованието и науката,  д.ик.н Янка Такева- председател на синдиката на българските учители и Албена Тотева- началник на Регионалното управление на образованието- гр. Плевен. Те поздравиха всички участници за смелостта да споделят своите добри практики и доказаха, че тази инициатива е полезна и успешна.

      Тази година, в конкурса, взеха участие близо 200 учители от цяла България. Академичното жури, в състав - проф. д.н. Пламен Макариев, проф. д-р Янка Тоцева, проф. д-р Лиляна Стракова, проф. д.н. Сийка Чавдарова- Костова, доц. д-р Емил Бузов и доц. д.н. Йосиф Нунев, отличи петдесетте най-добри педагогически практики. Сред класираните педагогически специалисти бяха г-жа Моника Иванова и г-жа Мариана Кавръкова, които са начални учители в ОУ „Неофит Рилски“- гр. Велинград. Те споделиха пред участниците в конференцията, какви резултати постигат чрез използване на иновативни методи на обучение, и че използването на съвременни технологии в учебния процес при работа с деца от малцинствени групи, дава възможност те да получат образователно равенство, да станат по-ангажирани в процеса на учене, да преодоляват по-лесно трудностите, породени от различните фактори на социалната среда, да се адаптират и интегрират с интерес в училищния живот. Споделената практика на нашите колеги бе високо оценена от академичното жури.
      На тържественото закриване, доц. д.н. Йосиф Нунев представи целта, задачите и постигнатите резултати на НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ. Доц. Нунев проследи развитието на конференцията през годините. Направи изводи и даде препоръки към Министерството на образованието и науката. Проф. д.н. Пламен Макариев, д-р Лиляна Стракова и проф. д-р Янка Тоцева дискутираха представените доклади.

          Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева изрази своите впечатления от българските учители, пожела им здраве и вдъхновение, защото „Най- важният сектор, в условията на размирни времена, е образованието“.