XVI-ти Национални педагогически четения

XVI-ти Национални педагогически четения

XVI-ти Национални педагогически четения

29.06.2022

     От 27.06. до 29.06.2022 г. в гр. Котел се състояха XVI-ти Национални педагогически четения, организирани от Център "Хуманна педагогика" към СУ "Св. Климент Охридски". Всяка година проф. д-р Емилия Василева и гл. ас. д-р Марияна Косева събират на този реномиран педагогически форум учители от цялата страна, които показват своите добри практики в областта на начален образователен етап. По традиция нашето училище бе представено на този форум. Тази година г-жа Нина Маврикова - старши учител в начален етап, представи своята разработка, с която доказа, че "Училището е любимо място на децата". Тя сподели с колеги от всички краища на България, че да си първокласник не е страшно, а е "Едно първокласно приключение". Трепетите, с които децата пристъпват прага на нашето училище, се превръщат в емоции на радост, интерес, мотивираност и желание да си ученик в ИОУ "Неофит Рилски"! Г-жа Борислава Балабанова-Деянова - старши учител по английски език, представи работата по проектно-базирано обучение в часовете по чужд език в начален атап. "My project=My life" е темата, която предизвика интерес сред преподавателите и която разкри, че с работата по проекти малките ученици неусетно усвояват комуникация на английски език, като показват своя живот, интереси и предпочитания.

     Форумът се осъществи със съдействието на РУО-Сливен и бе открито от началника му - г-жа Кристиана Добрева-Станкова, проф. д-р Емилия Василева и гл. ас. д-р Марияна Косева. След три дни на споделяне и обмяна на добри педагогически практики по време на XVI-ти Национални педагогически четения проф. д-р Емилия Василева припомни на всички участници, че знанието не е резултат от наизустязване на безинтересни за ученика неща, а позитивно преживяване, породено от осмислено самостоятелно и творческо търсене и откриване на факти, събития и данни, придобили смисъл за самите деца. Благодари на всички участници за това, че те са тези, които подкрепят, дават кураж, насочват към овладяването на основни похвати за работа, поощряват самостоятелността, въображението, творчеството и сътрудничеството между децата, помагат за откриването на грешките, но и окуражават, даряват доверие, внушават оптимизъм, насочват към самоусъвършенстване. Това е изборът на нашето основно послание, определящо духа и философията на педагогическото ни ежедневие: „Да запазим усмивката в училище“ – усмивката на всяко дете, отразена в неповторимата му уникалност и усмивката на учителя, поел отговорно и сърцато своята мисия на просветител.