Приобщаващо образование - мисия възможна!

Приобщаващо образование - мисия възможна!

Приобщаващо образование - мисия възможна!

12.03.2024

Днес г-жа Моника Иванова показа пред колегите от ОУ "Неофит Рилски" положителен педагогически опит при осъществяване на обучението по БЕЛ в трети клас. Темата на открития урок бе "Синоними". Демонстрираните иновативни инструменти - платформите Mozabook, Wordwall, Classdojo и Classroomscreen показаха мултиплициране на успешни модели за приобщаване на учениците, развитие на потенциала и повишаване на резултатите от обучението по БЕЛ.

Малките третокласници на г-жа Иванова показаха своите знания по темата, работиха по индивидуални работни листове, трудиха се по групи и смело използваха интерактивния дисплей. За награда получиха пъзел на Васил Левски от поредицата "Бъдеще за миналото" с послание, който да направят и с който да украсят своята класна стая. Наградата има за цел да възпита патриотичното възпитание у подрастващите! “Бъдеще за миналото” е кауза, която има за цел да събуди интереса на младото поколение към героите ни, пресъздавайки старите им портрети в смели, съвременни произведения. 

Г-жа Иванова похвали учениците Ангел и Божидар за достойното им представяне на теста по български език в Олимпиади Кингс. Учениците са получили съответно 27 и 24 точки от 30 максимални! Браво, ученици!

Младият педагог показа, че когато работиш всеотдайно, признанието не закъснява! Аплодисментите на присъстващите учители бяха заслужени и за третокласници и за г-жа Иванова!