III-ти Регионален форум “Работилница на идеи”

III-ти Регионален форум “Работилница на идеи”

III-ти Регионален форум “Работилница на идеи”

29.04.2024
На 26.04.2024г., в гр. Пазарджик, се проведе III-ти Регионален форум “Работилница на идеи” на тема: “Иновативни методи и подходи в обучението в нач. етап и съвременното дете и ученик-предизвикателства пред началния учител”.
Форумът бе тържествено открит от Валентина Кайтазова - Областен управител на област Пазарджик, Ружа Стоянова- Семерджиева- и.д. Началник на РУО-Пазарджик, Костадинка Найденова - Началник на отдел ОМДК и Илияна Петрова - Старши експерт за обучението в начален етап.
Тази година, участие във форума взеха г-жа Моника Иванова (като презентатор) и г-жа Зоя Пехливанова( като слушател).
Г-жа Иванова представи своята презентация на тема: “Приобщаващо образование - мисия успешна!”. Тя сподели пред участниците своите идеи, иновативни подходи и проектни дейности, които умело използва в ежедневната си работа. Г-жа Иванова показа пред колегите, че когато работиш всеотдайно, резултатите не закъсняват.
Г-жа Пехливанова за първи път участва във форума. Тя имаше възможност да почерпи идеи, които успешно да реализира в учебния процес.