ИКТ в класната стая - иновативни техники за учене, сътрудничество и творчество на учениците

ИКТ в класната стая - иновативни техники за учене, сътрудничество и творчество на учениците

ИКТ в класната стая - иновативни техники за учене, сътрудничество и творчество на учениците

11.01.2023

   Днес се проведе второто вътрешноинституционално обучение на тема "ИКТ в класната стая - иновативни техники за учене, сътрудничество и творчество на учениците".  Обучението по мобилността е финансирано от програмата Еразъм +.

   Стратегиите за визуално мислене, които показаха преподавателите Борислава Балабанова-Деянова, Мирела Кузманова, Цвета Гергова, Юлиана Фъртунова и директорът Юлия Трионджиева, показаха на преподавателите, че е забавно да си ученик, който работи едновременно в една и съща платформа със съучениците си и вижда своята дейност, дейността на другите ученици и своя собствен напредък. Учителите се обучиха как да създават свои собствени ресурси в платформите Socrative, Study Stack, Padlet, Answergarden.