Седмица на добротворството

Седмица на добротворството

Седмица на добротворството

07.04.2023

"Седмица на добротворството"

От 03.04.2023 до 07.04.2023 г. в ИОУ "Неофит Рилски" се проведе "Седмица на добротворството". Това е част от кампанията за превенция на насилието и тормоза в училището, за утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на учениците по проект "Подкрепа за приобщаващо образование".
Учениците изработиха две "Кутии за добрини", в която вече пускат листчета със своите добри постъпки или добрини направени на тях, рисуват картини за обявения конкурс на тема "Деца с добри сърца" и се вълнуват от предстоящите събития. Учениците се срещнаха с родители на своите съученици и беседваха с тях на теми "Родителите разказват" и "Доброто побеждава", в които част от родителите споделиха интересна случка от своя живот с щастлива развръзка, а други - разказват за доброто в своята професия. Вълнуващите срещи бяха с различни професионалисти – лекар, медицинска сестра, учител, логопед, служител в Община Велинград, управител-оператор, дизайнер, технолог, IT специалист, барман, лесничей, строител.
Учениците се запознаха с тънкостите на определени професии, докоснаха се визуално и мислено до обекти от професионалния живот на родителите, разкриха доброто във всяка професия. С помощта на родителите учениците от 5 „а“ създадоха „Гората на 5 „а“ клас“ в двора на училището. Благодарим сърдечно на родителите, които участваха в нашата „Седмица на добротворството“.
Направихме импровизирана изложба на рисунките от конкурса „Деца с добри сърца“ и победителите ще бъдат наградени.
Отворихме „Кутията за добрини“ и прочетохме всяка „добрина“, която бе споделена с нас.
Превенцията на насилието в училище изисква работа на няколко нива: индивидуално, класна стая, училище и местна общност. Необходимо е да се предприемат дейности на всяко от тези нива паралелно. Всички участници в училищната общност имат отговорност за създаване на уважително и ненасилствено общуване, за създаване на сигурна училищна среда. Съвместните инициативи между ученици, учители и родители довеждат до сплотяване на училищната общност и създаване на сигурна училищна среда.
 През цялата изминала седмица се изгради един нов комплекс от умения за общуване и познания за другите, преодоляха се точките на различия и се изгради толерантност към всички общности и култури в училище и по този начин се създава сигурна училищна среда.