Забавен английски език

Забавен английски език

Забавен английски език

     Обучението по английски език в начален етап трябва да бъде интерактивно, за да не се губи интереса и мотивацията у подрастващите. Много често в часовете използваме таблети и лаптопи, с които работим в образователни интернет платформи. Децата се забавляват, а ние, учителите, придобиваме ясна предства за актуалното състояние на знанията.  Интернет платформите, в които работим са: https://learningapps.org/https://app.seesaw.me/, https://www.liveworksheets.com/https://wordwall.net/https://ucha.se/. По-голямата част от използваните ресурси са създадени от мен.

      През учебната 2021-2022 година се осъществи мобилност по проект "Еразъм +", мобилност в Италия, с тема на обучението "ИКТ в класната стая: иновативни инструменти за улесняване на ученето, сътрудничеството и творчество на учениците". Усвоените приложения и платформи се използваха в прекия образователен процес през следващата 2022-2023 учебна година. Учениците с удоволствие работиха и неусетно усвояваха нови знания и умения. Усвоените компетентности по програма "Еразъм +" бяха представени на широката педагогическа общественост в различни обучения и форуми. 

 

Борислава Балабанова-Деянова - старши учител по английски език при ИОУ "Неофит Рилски", гр. Велинград