На добър час, четвъртокласници!

На добър час, четвъртокласници!

На добър час, четвъртокласници!

29.06.2021

На добър час, четвъртокласници!

Днес нашите умни и успешни четвъртокласници получиха удостоверенията за завършен начален етап на образование от директора г-жа Юлия Трионджиева. Децата бяха приветствани за успешното си завършване от класните си ръководители г-жа Нина Маврикова и г-жа Нели Папаркова и получиха сертификат за успешно завършен курс по английски език за начален етап от преподавателя си по английски език г-жа Борислава Деянова. Признателните ученици на свой ред поздравиха своите учители със стихотворения, изразяващи благодарността им.

През изминалите четири години учениците от IV "а" клас участваха в най-различни състезания, литературни конкурси, театрални представления и изяви от различно естетство. Доказаха, че са знаещи и можещи и в деня на връчването на удостоверенията, някои от отличилите се ученици получиха своите награди от национални конкурси. Поздравяваме ги за инициативността и желанието, с което работиха през тези години и знаем, че ще продължат и за в бъдеще да са все така активни и успешни, да радват своите семейства и да прославят името на училището!

Желаем Ви весела ваканция!