БДП

БДП

БДП

29.04.2021

БДП

На 29.04.2021 се проведе планирано мероприятие във връзка с изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021-2030 г. и единната концепция за обучение по БДП на принципа "учене през целия живот".

То включваше:

1. Анкетиране на учениците.

2. Практическо занимание: "Движа се безопасно!"

3. Награждаване за активно участие и добро представяне.