Директор - най-добър социален партньор - награда на СБУ за 2019 год.