Бинарен урок

Бинарен урок

Бинарен урок

01.03.2023

БИНАРЕН УРОК

     Днес се проведе бинарен урок на тема „Глаголи“ в трети клас. Темата обедини знанията на учениците по темата по два учебни предмета – български език и английски език. Преподавателите Мирела Кузманова – старши учител в начален етап и Борислава Балабанова-Деянова - старши учител по английски език, поведоха малките ученици в страната на приключенията, където „плуваха“ в изучените знания, „скачаха“ от традиционна към интерактивна дейност и „изследваха“ новите дигитални платформи с успех. Техните учители използваха успешно усвоените ИКТ средства, които бяха част от обучението по мобилността по програма „Еразъм +“ на тема „ИКТ в класната стая: иновативни инструменти за улесняване на ученето, сътрудничеството и творчеството на учениците“. Третокласниците работиха успешно в платформите www.j2e.com,  https://edpuzzle.com/, answergarden.ch, https://www.liveworksheets.com/, сканираха с лекота QR-кодове, за да стигнат до платформите.
     Учениците показаха, че отлично работят както в учебните си пособия, така и на работни листове, таблети и обучителни платформи на интерактивния дисплей. Смяната на вида дейност активизира учениците и разнообразява учебния процес. „Уча, играейки“ е успешен метод за обучение, който се прилага и в т.нар. бинарни уроци, които са подходящи за осъзнаване на междупредметните връзки от малките ученици.
     Гости на проведения урок бяха г-жа Илияна Петрова – старши експерт за обучението в начален етап към РУО – Пазарджик, и преподаватели от Община Велинград. Г-жа Петрова приветства инициативата на преподавателите от ОУ „Неофит Рилски“ и акцентира отново на факта, че съвременният учител трябва да работи в интерес на нуждите на настоящото поколение. Интерактивното обучение поддържа интереса и мотивацията на учениците и създава знаещи и мислещи хора.