Конкурс за ученически съвети

Конкурс за ученически съвети

Конкурс за ученически съвети

01.06.2023

Награда от МОН и ДАЗД за участие в "Конкурс за ученически съвети".