Иновативни дейности

Иновативни практики

Иновативни практики

Компетентната комбинация от традиционни и иновативни технологии осигурява развитието на познавателната активност на учениците, творческите им способности.

Научи повече