БДП 2021-2022

БДП 2021-2022

   М. Ноември - в час по БДП на тема "Велосипед" и "Безопасни места за управление на велосипед" учениците от 3"а" клас показаха знания за пътните знаци и безопасно управление на велосипед.

  На 31.03.2022г. с 3 а и 4 б клас проведохме тренинг обучение по безопасност на движението на тема "Кръстовище и велосипеди". Учениците показаха знания и компетентности по поставената тема. На работни листове откриваха и описваха изучените досега пътни знаци.