17-ти Национални педагогически четения

17-ти Национални педагогически четения

17-ти Национални педагогически четения

28.06.2023
От 26.06.2023г. до 28.08. 2023 г. в гр. Стрелча се проведоха 17-ти Национални педагогически четения, организирани от "Център "Хуманна педагогика" към СУ "Св. Климент Охридски". Форумът бе тържествено открит от проф. д-р Емилия Василева - основател на Националните педагогически четения, г-н Трендафил Величков - областен управител на област Пазарджик, г-жа Дора Дулчева-Величкова - началник на РУО-Пазарджик и г-жа Илияна Петрова - старши експерт за обучението в начален етап.
Традиция е преподаватели от нашето училище да вземат участие в този престижен форум. Тази година своите добри практики представят г-жа Борислава Деянова и г-жа Моника Иванова. Г-жа Деянова представи най-новите интерактивни приложения и платформи, с които работим в нашето училище и които са част от обучението по програма "Еразъм +". Г-жа Иванова е млад, амбициозен преподавател, който въведе участниците във форума в актуалната тема на "Приобщаващото образование" и как можем да улесним дейностите си в тази сфера със средствата на ИКТ.
Присъстващите учители и инспектори поздравиха нашите участници за достойното представяне и за иновативната дейност на училището ни.