24.05.2023

24.05.2023

24.05.2023

24.05.2023
"Азбука, писменост, култура – думи, които често произнасяме на празник като 24 май. Произнасяме ги с почит, с гордост, с благодарност, защото „В началото бе словото“ … – сподели в своето тържествено обръщение г-жа Трионджиева – директор на „ИОУ“ Неофит Рилски“.
Преди повече от хиляда години се появяват магическите писмени знаци на българите - епохално дело, което славим днес.
В училищния двор днес празникът събра ученици, учители, родители и гости. Дори ни посетиха пришълци от бъдещето, които са изгубили буквите и изкуственият интелект заплашва да ги завладее. Но нашите първокласници ги научиха да пишат буквите и така далечните ни наследници ще се спасят от властта на електронните технологии. Значи българската азбука ще продължи да съществува и след хиляда години …
В тържествения час бяха отличени учителите с голям принос в образователната мисия в нашето училище: Борислава Балабанова – Деянова - учител на годината в начален етап, Елисавета Сариева - учител на годината в прогимназиален етап, Светлана Кандева - учител на годината за "Приобщаващо образование ".
На градско ниво награди получиха нашите колеги: Мирела Кузманова-"Заслужил учител на годината" на Община Велинград, Иванка Дебелушина - "Учител на годината за ЦПЛР-ОДК" и Нина Маврикова - "Учштел на годината - за цялостен принос към СБУ".