Иновативни практики

Иновативни практики

Иновативни практики

Иновативни практики

Компетентната комбинация от традиционни и иновативни технологии осигурява развитието на познавателната активност на учениците, творческите им способности. 

Според  Йохан Хьойзинха, нидерландски филолог, историк и културолог „човешката култура възниква и се разгръща в играта, като игра.“ За разлика от игрите като цяло, педагогическата игра има съществена особеност - ясно дефинирана цел на обучението и съответстващ на нея педагогически резултат, характеризиран с образователна и познавателна насоченост.

Да преподаваш чрез игра и възможностите на информационните технологии - никой няма да оспори. Моите ученици са много нетърпеливи да изпълнят задачите, които съм предложила. Играта ги поставя в условия за търсене, предизвиква интерес към победата и в резултат на това желанието да бъдат бързи да могат ясно да изпълняват задачи, да спазват правилата на играта. Интересът е този, който движи търсенето, предположенията.  Под влияние на познавателния интерес дейността става по-продуктивна. Такъв един урок-игра може лесно да се изработи в платформата www.gonoodle.com - (https://www.youtube.com/watch?v=a-SCrXeAI0M&t=5s )

Мултимедийните уроци в моята практика са фрагмент от цялостната работа в часа. Те само стимулират, мотивират, онагледяват. Презентираните уроци са атрактивни за учениците и способстват за лесното запомняне и разбиране на материята.

Усещането да „влачат” предмети, думички, да конструират изречения, да редактират и да се докосват до възможностите на интерактивната дъска е изключителен стимул за учениците. Те са мотивирани за учене и прилагане на наученото. В тези часове няма скука. Изработвам тези презентации в платформата на www.j2e.com - https://www.j2e.com/mira_xxabv.bg/Zvuchni+i+bezzvuchni+syglasni+-+2+klas

https://www.j2e.com/mira_xxabv.bg/Izrechenie.Uprajnenie,+2+kl/#1

https://www.j2e.com/mira_xxabv.bg/Lichni+mestoimeniq.Upr.+3+kl./

https://www.j2e.com/mira_xxabv.bg/Zvuk+i+bukva+%D1%87,+1+kl/#1

https://www.j2e.com/mira_xxabv.bg/Tekst.+Obobshtenie.+4+kl/ .

Благодарение на приказката детето  изпитва ярки емоции и усещания. Препрочитайки многократно приказки, заедно с учителя, децата се запознават с различни морални понятия, като доброта, дълг, взаимопомощ, признателност, справедливост, съвест, чест, смелост и др. Детето изживява пълноценно всички събития, които се случват с неговия герой, приписва му личните си качества и нагласи. Приказните образи ненатрапчиво учат детето как да действа в тази или онази трудна житейска ситуация, като спазва нормите на морала.

Има няколко начина, които използвам, за да уча децата на разказване на истории:

- Разказване на нова или добре позната приказка от трето или първо лице.

- Групово разказване на истории.

- Разказване на известна приказка и измисляне на продължение към нея.

- Групово измисляне на приказка.

Като допълнение и помощно средство в разказването на приказки учениците сам изработват кукли, които използват за куклен театър. - https://www.youtube.com/watch?v=zFouTQ1mSf0

Разпознаването, образуването и разговорите на тема геометрични форми са важни за постигане математически представи и знания за децата. Чрез използване на геометрична дъска и ластици се осигуряват множество учебни дейности. Геометричните дъски помагат на децата да започнат да разбират отношенията между фигурите. Едно явно предимство на геометричната дъска е, че може да се завърта в равнинна плоскост. С геометричната дъска могат да се извършват действия събиране и изваждане.

Децата трябва да се стимулират да експериментират с геометричната дъска като обтягат ластици около пирончетата. Насърчавам децата да говорят за това, което правят.  Децата разпознават форми и могат да ги назовават. Задавам въпроси като: “Колко страни има твоят квадрат?”, “Колко ъгли има квадратът ти?”, “Можеш ли да направиш друг, който да е по-голям или по-малък?”, “Квадратът ти изглежда ли по един и същи начин, ако завъртиш геометричната дъска?”. Когато децата са създали необикновени модели, геометричната дъска може да се завърти.

Дъската предоставя възможност за изучаване на видове триъгълници според ъглите и страните, а също да се използва при математически игри със събиране, изваждане, умножение – децата ограждат с ластик отговора на изтеглена карта със задача. Изработваме заедно геометричната дъска, която използваме - https://www.youtube.com/watch?v=mX3RIpekgmI

Целта на изработените от мен видеа за Кукли, Геометрична дъска и още редица други – Отпечатъци, Бинокъл, Рибки, Книга за мен, Картинна азбука, Колаж от семена и др. е учениците изработвайки тези предмети активно да ги включват в учебните часове. С бинокъла децата откриват и назовават съществителни имена като гледат през него, с рибките добиват знания за магнита, също могат да се записват задачи или да се определят категории на частите на речта. С картинната азбука лесно се учи азбуката и азбучен ред, а книга за мен е своеобразно портфолио на ученика, което допълва през годините.

Играем и учим и по математика и четене - https://www.youtube.com/watch?v=tbSJSz-u15w

https://www.youtube.com/watch?v=Rz1cjTcMo2I

За мотивацията на четенето, респективно ученето, използвам информационните технологии. Изработвам презентации с текстове с различно предизвикателство – текст с картинки, обърнат текст, замъглен текст, четене с решетка и др.

 

 

 

Четене с картинки

Четене с липсващи букви

Замъглен текст

Объркани думи

Объркан текст