На добър час, четвъртокласници!

На добър час, четвъртокласници!

На добър час, четвъртокласници!

15.06.2023

Днес най-щастливи бяха четвъртокласниците на г-жа Иванка Джиева и г-жа Снежана Керина. Те получиха своите свидетелства за завършен начален етап на образование. Най-добрите получиха и сертификат за преминало успешно училищно обучение по английски език от г-жа Борислава Деянова. Усмихнатите деца "затвориха" една страница от своя училищен живот и с усмивка си пожелаха "Весела ваканция"!