Прием в първи клас

Прием в първи клас

Приемът на ученици в първи клас в ОУ "Неофит Рилски" се осъществява чрез училищен план-прием, съгласно условията и реда, описани в системата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Велинград и график утвърден със заповед на кмета на Община Велинград.