"Връстници обучават връстници"

"Връстници обучават връстници"

"Връстници обучават връстници"

30.03.2022

На 30.3.2022  МКБППМН, ИДПС - Георги Харисков, и педагогическите съветници - Надка Топорчева и Гергана Николова, реализирахме мероприятието "Връстници обучават връстници". Младите обучители, бяха децата от ИОУ "Неофит Рилски", които представиха пред своите връстници от ИСУ "Св. Св. Кирил и Методий", темата "Емпатия". Накрая всяко дете получи послание за приятелство, съпричастност и подкрепа към своите връстници. Децата на УС при ИСУ "Св. св. Кирил и Методий" представиха темата "Кибертормоз".