Награди за професионализъм в навечерието на 24 май 2024 г.

Награди за професионализъм в навечерието на 24 май 2024 г.

Награди за професионализъм в навечерието на 24 май 2024 г.

24.05.2024
Всяка година по случай 24 май на официална церемония кметът г-н Коев награждава отличени учители и културни дейци за високи професионални заслуги. И този път на 23.05.2024 г. бяха обявени тазгодишните номинации в образователната и културната сфера. Горди сме да поздравим нашите представители на това традиционно празнично събитие:
- плакет и награда от СРСНП-Велинград за дейността през годината получи нашият директор Юлия Трионджиева;
- плакет и награда от общината за усърдие, търпение, високи професионални постижения получи Иванка Гушевилова – прогимназиален учител. Висок е приносът на госпожа Иванка Гушевилова в развитието на образователното дело в училището. Тя е висококвалифициран педагогически специалист. Знаеща можеща и проактивна, прилага новостите в образованието. Предава познанията си на колеги, обучава и насърчава млади учители в отговорната професия. Създава интелектуална образователна среда.
Ползва се с авторитет и уважение от ученици, родители и колеги, притежава висока култура на педагогическо общуване, отговорност и умения за работа в екип.
- плакет и награда от общината за вдъхновяваща културна дейност получи Надежда Камбурова – учител по музика.
Тези награди са признание за всички учители от ОУ „Неофит Рилски“, с които заедно изграждаме духовната крепост на знанието в партньорство с нашите талантливи ученици.