Приобщаващо образование

Приобщаващо образование

Приобщаващо образование

11.05.2022

     На 9 и 10 май 2022 г. във Велинград проведе конференция "15 години приобщаващо образование", организирано от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

     По покана на Д-р Гергана Колчакова, директор на Ресурсен център, гр. Пазарджик участие в конференцията взе и г-жа Мирела Кузманова, старши учител начален етап при ИОУ "Неофит Рилски"- Велинград. Тя представи доклад със заглавие "Учим заедно - иновативни практики", с който сподели иновативни практики за работа с деца със СОП в общообразователните класове.

     Докладите на участниците ще бъдат публикувани в сборник.