Национална програма „България – образователни маршрути“

Национална програма „България – образователни маршрути“

Национална програма „България – образователни маршрути“

Юни, 2023

Национална програма "България - образователни маршрути"

https://web.mon.bg/bg/101257

1-ва група

2-ра група

3-та група