Бинарен урок в 4 "а" клас

Бинарен урок в 4 "а" клас

Бинарен урок в 4 "а" клас

12.12.2023

На 11.12.2023 г-жа Мирела Кузманова - старши учител в начален етап и г-жа Борислава Деянова - страши учител по английски език проведоха пореден бинарен урок с учениците от 4 "а" клас. Темата "Думите в речта" обедини знанията на четвъртокласници за синономи, антоними и сложни думи в изучения учебен материал по български език и литература и английски език. Интегрираният урок-игра включи елементи от различни образователни интернет платформи - Mozabook, Edpuzzle, j2e, Learningapps, работа по групи, игра "Бинго", виртуално пътешествие в Европа, проектна дейност и мн. други елементи, които разнообразяват преподаваното учебното съдържание. Учениците с лекота сменяха вида дейност - от таблет на лист и химикал, от интерактивен дисплей на творческа задача по групи. Четвъртокласници показаха своите знания пред гостите - директорът г- жа Юлия Трионджиева и преподаватели от училището, които оцениха положително наложилата се практика в ОУ "Неофит Рилски" за дигитално обучение.

С помощта на разнообразните педагогически методи се формират знания, умения и ключови компетентности у учениците.
Прилагайки интердисциплинарен подход се формират ключови компетентности чрез осъществяване на интегрирано междупредметно взаимодействие и практическа насоченост на обучението по предметите. Използването на иновативни методи в преподаването е похват за промяна на стереотипите и създаване на привлекателна среда за учене и работа и за повишаване на резултатите от обучението.