Благотворителност за ОНЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – 1905“

Благотворителност за ОНЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – 1905“

Благотворителност за ОНЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – 1905“

31.05.2024
В навечерието на 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, нашето училище продължи да подкрепя инициативата на ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1905“ за набиране на средства за възраждане на „старото читалище“.
Радващо и обнадеждаващо е как обществеността на кв. Чепино в лицето на нашите ученици и техните родители и колективът в училището, всички „ЗАЕДНО“, с ентусиазъм и инициативност се включиха в подкрепа на благородната кауза.
Изказваме благодарности на родителите, гостите и колегите за направеното дарение и пожелаваме на колектива на читалището много успехи и творческо вдъхновение.