Проект за нова спортна площадка

Проект за нова спортна площадка

Проект за нова спортна площадка

18.01.2024
ОУ "Неофит Рилски" депозира проект за финансиране по Програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2026 г.
През изминалата учебна година училището изгради нова площадка за волейбол и баскетбол. Проектното ни предложение е за спортна площадка за мини футбол и лека атлетика.
Благодарим за съдействието на общинска администрация - Велинград, които спомогнаха за депозирането на проектното предложение с нужните приложения и формуляри, за разширяване и подобряване на сградния фонд и материалната база.