Квалификация на педагогическите специалисти

Квалификация на педагогическите специалисти

УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

 

На 17.05.2024 в гр. Гоце Делчев ще се проведе квалификация на педагогическите специалисти от ОУ "Неофит Рилски", гр. Велинград на тема "Емоционална интелигентност - ключ към ефективно взаимодействие и успех". Обучителна организация е РААБЕ. В квалификационния курс ще се включат 32 педагогически специалиста.

На 11.12.2023г. се проведе вътрешноинституционално обучение на тема "Практикум за иновативни форми и методи на обучение - Бинарен урок по БЕЛ и английски език - Думите в речта". На обучението присъстваха 20 педагогически специалиста. Бяха представени платформите MOZABOOK, LEARNINGAPPS, EDPUZZLE, J2E, които използват в ежедневието си обучителките Мирела Кузманова и Борислава Балабанова-Деянова.

От 30.10.2023 до 31.10.2023 ще се проведе квалификация на педагогическите специалисти от ОУ "Неофит Рилски", гр. Велинград на тема  "Интерактивна дигитална платформа за обучение - MOZABOOK". Обучението е  по проект "Образование за утрешния ден" - Дейност 3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.

Мястото на провеждане на обучителния курс е ОУ "Неофит Рилски". Обучението ще започне на 30.10.2023 г. от 9,30 часа и ще приключи на 31.10.2023 в  15,45 часа. Обучителната организация е "ОРАК- ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДВ квалификационния курс ще се включат 30 педагогически специалиста.

 

УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

На 25.03.2023 година ще се проведе квалификация на педагогически специалисти от ИОУ "Неофит Рилски", гр. Велинград на тема "Техники за насърчаване на креативното мислене в класната стая".

Мястото на провеждане на обучителния курс е Хотел "Бор" в к.к Боровец. Обучението ще започне на 25.03.2023 г. от 12,00 часа и ще приключи в 19,00 часа. Обучителната организация е РААБЕ България.

В квалификационния курс ще се включат 31 педагогически специалиста.

 

На 01.03.2023г. се проведе вътрешноинституционално обучение на тема "Практикум за иновативни форми и методи на обучение - Бинарен урок по БЕЛ и английски език -Глагол". На обучението присъстваха 20 педагогически специалиста. Бяха представени платформи, които са усвоени по програма "Еразъм +" мобилност в Италия и такива, които използват в ежедневието си обучителките Мирела Кузманова и Борислава Балабанова-Деянова.

 

На 11.01.2023г. се проведе вътрешноинституционално обучение на тема "ИКТ в класната стая - иновативни техники за учене, сътрудничество и творчество на учениците". Разгледани бяха платформите https://www.studystack.com/, https://padlet.com/, https://www.socrative.com/, https://answergarden.ch/. На обучението присъстваха всички педагогически специалисти. Лектори бяха Цвета Гергова, Юлияна Фъртунова, Мирела Кузманова, Юлия Трионджиева и Борислава Балабанова-Деянова. Обучението е част от програма  "Еразъм+".

 

На 30.11.2022г. се проведе вътрешноинституционално обучение на тема "ИКТ в класната стая - иновативни техники за учене, сътрудничество и творчество на учениците". Разгледани бяха платформите https://edpuzzle.com/, https://screenpal.com/screen-recorder и техниката Flipped classroom. На обучението присъстваха всички педагогически специалисти. Лектори бяха Цвета Гергова, Юлияна Фъртунова, Мирела Кузманова, Юлия Трионджиева и Борислава Балабанова-Деянова. Обучението е част от програма  "Еразъм+".

 

От 03.06.2022 до 04.06.2022 година ще се проведе квалификация на педагогически специалисти от ИОУ "Неофит Рилски", гр. Велинград на тема "Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели. Учене чрез сътрудничество".

Мястото на провеждане на обучителния курс е Комплекс "Романтика" в гр.Сърница. Обучението ще започне на 03.06.2022 г. от 12,00 часа и ще приключи на 04.06.2022 г. в 11,00 часа. Обучителната организация е РААБЕ България.

В квалификационния курс ще се включат 32 педагогически специалиста.31