Дигиталното обучение - иновативен, ефективен, полезен и приятен начин за обучение на учениците

Дигиталното обучение - иновативен, ефективен, полезен и приятен начин за обучение на учениците

Дигиталното обучение - иновативен, ефективен, полезен и приятен начин за обучение на учениците

     Традиция е в ИОУ "Неофит Рилски" да се работи на таблети и лаптопи в часовете по ООП. Г-жа Гергова, класен ръководител на IV"а" клас, изработва свои собствени ресурси в различни образователни платформи и ги предлага за проверка и контрол на знанията, както и за обучение в т.нар. "обърната класна стая". Учениците са много активни при тези дейности.

   Вниманието на всички ученици е ангажирано в различните интерактивни уроци от уеб платформата Classbuddy. Децата с огромно удоволствие работят в класната стая от собствено устройство, както и отдалечено им се задава домашна работа, която работят самостоятелни и изпълняват в зададен срок. Системата генерира и отчита резултатите, които са достъпни за учителя и родителите. Това дава възможност за бърза обратна връзка и своевременно отстраняване на допуснати грешки. Често използвани са образователните платформи Liveworksheets, Seesaw, Izzi, Уча се, които мотират децата за активна познавателна дейност и интерес към учебното съдържание на различните предмети.