VII-ма Национална научнопрактическа конференция

VII-ма Национална научнопрактическа конференция

VII-ма Национална научнопрактическа конференция

20.10.2022

VII-ма Национална научнопрактическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, включително роми“

   От 19.10. до 21.10.2022 г. в град Банско се провежда VII-ма Национална научнопрактическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, включително роми“, организирана от МОН и СБУ. Авторитетното научно жури: проф. д.ф.н. Пламен Макариев, проф. д-р Янка Тоцева, проф. д-р Лиляна Стракова, проф. д.н. Сийка Чавдарова-Костова, доц. Д-р Емил Бузов, доц. Д-р Йосиф Нунев и д-р Лало Каменов, след проведения конкурс номинира най-стойностните доклади на преподаватели от цяла България.

   От ИОУ „Неофит Рилски“ тази година бе номинирана и представена добрата практика на Мария Балабанова-Статева – преподавател по математика и ИТ, ресурсен учител и логопед. Докладът представи как учениците от уязвими групи развиват уменията си за писмена и устна комуникация, посредством използването на средствата на ИКТ, как стават пълноценни участници в образователния и възпитателния процес и как се социализират в обществото.

   Заместник-министърът на образованието д-р Мария Гайдарова награди участниците за пълноценната им работа и им пожела успехи в професията.

   В утрешния ден предстои журито да изрази общите си впечатления от представените доклади.